Hva er baby- og småbarnssvømming?

Hva er babysvømming?
Aktivitet for babyer fra de er 6-8 uker og frem til de er 6 år. Foreldre / foresatte deltar aktivt sammen med barnet. Det koster 1450,- i halvåret å gå på baby- og småbarnsvømming hos oss, i tillegg påløper 80,- kroner på første faktura som skal dekke en forsikring. Vi garanterer for 12 halvtimer per halvår med autoriserte baby- og småbarnsvømmeinstruktører med årlig oppdatert førstehjelp- og livredningsprøver.

Våre krav:
SBBS har også et krav om at mor og baby skal ha gjennomført seksukerskontroll før de bader i bassenget, samt veie minimum4 kg. Barnet skal ha tilhelet navle, og huden skal være intakt. Under en pågående luftveisinfeksjon bør ikke barnet bade. Barnet skal oppfattes som friskt av foreldrene. Handikappede barn har ekstra godt av babysvømming, men kontakt lege før bading.

Hovedformål?
Vannet har mange stimulerende egenskaper, og dette øker den motoriske utviklingen hos babyen. Det er ikke vanlig at babyen begynner å svømme i dette tidsrommet, selv om det kan forekomme.
Husk på at babyer er selvstendige individer med ulik utvikling. Derfor skal aldri barn sammenlignes med hverandre, kun seg sjøl.

Hva er småbarnssvømming?
Aktivitet fra barnet er 2 år og frem til det er 4 -5 år. Foreldre / foresatte deltar aktivt sammen med barnet.

Hovedformål?
Barnet skal lære vannets muligheter og begrensninger. Det skal bli trygg både over og under vannet. I denne perioden lærer barnet selvbergingsteknikker.

Forberedelser hjemme 
Før man går i bassenget er det viktig å forberede seg hjemme. Har man badekar kan man fylle det til randen og la babyen bevege seg her. Rommet bør være godt oppvarmet og minst mulig av babyens våte hud bør eksponeres i luft. Dersom en selv vil gå opp i karet sammen med babyen, bør en på forhånd ha vasket seg grundig.

Temperaturen på vannet bør ligge på ca. 36-37 grader når disse badene starter. Dersom bassenget man skal benytte holder mindre enn 34 grader, bør badetemperaturen hjemme gradvis over tid senkes ned mot den aktuelle bassengvannstemperatur.

I disse forberedelsene kan man også benytte seg av den tilvenningseffekt det gir at temperaturen gradvis synker i løpet av badet.
Når det gjelder måter å holde babyen på i badekar og stellebord, er disse av underordnet betydning så lenge man sørger for å gi hodet støtte og ikke låser fast babyen så mye at det i større grad hemmer bevegelsene.

I forbindelse med bading av babyen bør man la det komme litt vann i ansiktet. Det skjer best ved at vannet tømmes bakfra over nakke og hode slik at mer og mer etter hvert renner over ansiktet. Bruk handa som øse mens hodet lutes forover. Litt salt i vannet vil dempe eventuell irritasjon i øyne og nese.

 

 

cropped-DSC_0160-kopi.jpg


Top